Vibračný pech 75kg

Motor: Honda GX160 5,5 HP 
Hmotnosť: 75 kg
Odstredivá sila: 10 kN
Hĺbka zhutnenia: 25 cm
Odskok: 45 - 65 mm
Rýchlosť posuvu: 10 - 13 m/min.
Pracovná plocha: 300 x 330 mm   

35,00 €

Vratná zábezpeka: 500 €

Cena prenájmu - 1 deň ................... 35 € s DPH
Cena prenájmu - 3 - 7 dní ............. 30 € s DPH
Cena prenájmu - víkend ................ 60 € s DPH