Trojdielny rebrík 3 x 9

Minimálna dĺžka: 258 cm
Maximálna dĺžka: 569 cm
Maximálna pracovná záťaž: 150 kg
Počet priečok: 27
Hmotnosť: 13 kg

15,00 €

Vratná zábezpeka: 100 €

Cena prenájmu - 1 deň ................... 15 € s DPH
Cena prenájmu - 3 - 7 dní ............. 13 € s DPH
Cena prenájmu - víkend ................ 25 € s DPH