Stenový detektor Bosch GMS 120

Umožňuje vyhľadávanie železných a neželených kovov, dreva a vodičov pod napätím.
Hĺbka detekcie - oceľ, max.: 120 mm
Hĺbka detekcie - meď, max.: 80 mm 

10,00 €

Vratná zábezpeka: 50 €

Cena prenájmu - 1 deň ................... 12 € s DPH
Cena prenájmu - 3 - 7 dní ............. 10 € s DPH
Cena prenájmu - víkend ................ 20 € s DPH