Motorový drvič konárov Negri R 70

Priemer konárov: max. 45 mm
Výkon motora: 4,5 HP
Motor: 4-takt Honda
Kapacita: 3 m3/h
Veľkosť vstupného otvoru: 35x30 cm
Hmotnosť: 70 kg

40,00 €

Vratná zábezpeka: 300 €

Cena prenájmu - 1 deň ................... 40 € s DPH
Cena prenájmu - 3 - 7 dní ............. 35 € s DPH
Cena prenájmu - víkend ................ 70 € s DPH