Motorové čerpadlo na vodu

Max. sacia hĺbka: 8 m
Max. výtlačná výška: 28 m
Prepravný objem: 600 l/min
Výkon motora: 4,0 kW
Spotreba: 1,2 - 1,5 l/h
Hmotnosť: 24 kg

25,00 €

Vratná zábezpeka: 200 €

Cena prenájmu - 1 deň ................... 25 € s DPH
Cena prenájmu - 3 - 7 dní ............. 20 € s DPH
Cena prenájmu - víkend ................ 40 € s DPH