Multilíniový laser Hilti PM 40-MG

Dosah lasera (bez / s prijímačom): 40m / 100m
Presnosť lasera: +-2 mm
Hmotnosť: 0,4 kg
Samonivelačný rozsah: -3° / +3°
Počet línií: 3

15,00 €

Vratná zábezpeka: 400 €

Cena prenájmu - 1 deň ................... 18 € s DPH
Cena prenájmu - 3 - 7 dní .............  15 € s DPH
Cena prenájmu - víkend ................ 30 € s DPH