Kompresor M80671 50l

Výkon: 2200 W
Počet valcov: 2 
Napájacie napätie: 230 V / 50 Hz
Objem vzduchovej nádrže: 50 l
Výkon: 260/430 l / min
Max. tlak: max. 8 bar

20,00 €

Vratná zábezpeka: 150 €

Cena prenájmu - 1 deň ................... 24 € s DPH
Cena prenájmu - 3 - 7 dní .............  20 € s DPH
Cena prenájmu - víkend ................ 40 € s DPH