Klincovačka Holzmann T50/40

Dĺžka klinca 20 - 50 mm
Dĺžka spony 12 - 40 mm
Hmotnosť: 1,2 kg 

10,00 €

Vratná zábezpeka: 50 €

Cena prenájmu - 1 deň ................... 12 € s DPH
Cena prenájmu - 3 - 7 dní ............. 10 € s DPH
Cena prenájmu - víkend ................ 20 € s DPH