Kalové čerpadlo MAR-POL M79900

Napájacie napätie: 230V / ~ 50Hz
Príkon: 750 W
Maximálny celkový výtlak: 10 m
Maximálna kapacita: 18 m3/h
Hmotnosť: 15 kg
Priemer hrdla: 2" 

20,00 €

Vratná zábezpeka: 50 €

Cena prenájmu - 1 deň ................... 20 € s DPH
Cena prenájmu - 3 - 7 dní ............. 15 € s DPH
Cena prenájmu - víkend ................ 35 € s DPH