Doprava


Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili Vašu prácu, ponúkame okrem prenájmu náradia aj možnosť dopraviť prenajaté stroje a náradie priamo na miesto, ktoré si určíte. 

Doprava náradia v rámci mesta Zvolen


5 €/trasa

Doprava náradia v rámci okresu Zvolen


11 €/trasa

Doprava mimo okresu Zvolen 


0,4 €/km